Ons klimaat verandert. Temperaturen stijgen en we hebben te maken met meer hevige regenval en periodes van droogte. Samen met gemeente Doetinchem spelen we daar zoveel mogelijk op in. Maar ook als particulier kunt u werken aan het klimaatbestendig maken van uw woning en omgeving.

Dit kan bijvoorbeeld door de hemelwaterafvoer op uw perceel los te koppelen van de riolering. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding (subsidie), als u thuis het regenwater afkoppelt van het riool. U moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Subsidieregeling Afkoppelen dakoppervlak woningen

Voor het afkoppelen van het dakoppervlak aan alleen de voor- of achterkant van de woning kunt u een subsidie van € 250,- krijgen. Koppelt u het hele dak af, dan bedraagt de subsidie € 500,-.

Voorwaarden

  • De regenwaterafvoer van uw woning moet aangesloten zijn op een gemengd riool
  • Het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25m² zijn
  • Het afkoppelsysteem moet (milieu-)technisch verantwoord zijn

Komt u in aanmerking voor de subsidie?

Op de digitale kaart Afkoppelsubsidie(externe link) kunt u zien of u in aanmerking komt voor de subsidie. Ligt uw woning in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie. Vul het digitale aanvraagformulier in. Deelt u een regenpijp met de buren? Dan kunt u de aanvraag ook samen met uw buren doen. Bij het aanvraagformulier moet u een tekening met de afmetingen van het huis en de tuin toevoegen.

Geef op de tekening aan:

  • op welke manier u wilt gaan afkoppelen
  • welk deel van het dakoppervlak afgekoppeld wordt
  • welke regenpijpen het regenwater afvoeren naar de afkoppelvoorziening
  • welke afmetingen de voorziening heeft
  • waar de afkoppelvoorzieningen komen te liggen

Technisch advies

Voor technisch advies kunt u contact opnemen met Buha, telefoonnummer (0314) 377 444 of e-mail meldpunt@buha.nl

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Afkoppelsubsidie dakoppervlak woningen en wilt u deze aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in:

Afkoppelsubsidie dakoppervlak woningen

U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

Nodig bij de aanvraag

  1. Bekijk eerst de verdere informatie, zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden.

  2. Tip: Zet de tekening die u moet toevoegen vast klaar als bestand op uw computer.

Meer informatie of vragen

Bel ons op (0314) 377 444 of mail ons via meldpunt@buha.nl.